Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Giới thiệu

brochure_Khoa_2018_ver2jpg_Page4brochure_Khoa_2018_ver2jpg_Page5

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học là một trong những thế mạnh của Khoa Sinh học - CNSH, Giảng viên và Sinh viên Khoa Sinh học hàng năm thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp cũng như triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho địa phương. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, tham gia hộ nghị khoa học các cấp cũng như chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về các qui trình sản xuất, cung cấp nguồn nhân lực. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của nhà nước, những thiết bị đã được trang bị rất đồng bộ và tương đối đầy đủ, nhiều phòng thí nghiệm đã được đầu tư đúng mức trong mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Hoạt động xã hội và sinh hoạt trao dồi kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thao tác trong nghiên cứu khoa học là một trong những thế mạnh của sinh viên Khoa Sinh học - CNSH. Dưới chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên, sinh viên Khoa Sinh học - CNSH thường xuyên tham gia các sân chơi bổ ích mà qua đó các bạn có thể học tập, thực hành một số kỹ năng mềm thật sự cần thiết khi các bạn còn đang học tại trường cũng như chuẩn bị hành trang vào đời.

brochure_Khoa_2018_ver2jpg_Page18

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907