Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Giới thiệu phòng thí nghiệm cho sinh viên năm 2

14:11, 12/06/2018
653
0
Giới thiệu phòng thí nghiệm cho sinh viên năm 2

Giới thiệu phòng thí nghiệm cho sinh viên năm 2

Nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên khóa 2016 (sinh viên năm thứ 2) của khoa Sinh học – Công nghệ sinh học các phòng thí nghiệm và các nhóm nghiên cứu trực thuộc các bộ môn trong khoa và trực thuộc trường; đồng thời, giới thiệu đến sinh viên các môn học thực tập giai đoạn đại cương và cơ sở do từng bộ môn phụ trách và các hướng nghiên cứu của từng phòng thí nghiệm, Ban chủ nhiệm Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học kính đề nghị Quý Thầy Cô Trưởng các phòng thí nghiệm tham gia giới thiệu phòng thí nghiệm trực thuộc các chuyên ngành theo lịch sau:

I. Lịch giới thiệu phòng thí nghiệm (ngày thứ bảy, 16/06/2018)

STT

Phòng thí nghiệm

Trực thuộc

Thời gian

1

PTN Di truyền

BM Di truyền

7g30 – 7h55

2

PTN Sinh học phân tử

3

PTN  Sinh hóa

BM Sinh hóa

7g55 – 8g10

4

PTN CNSH Thực vật

BM CNSH Thực vật – Chuyển hoá

8g10 – 8g35

5

PTN Chuyển hoá Sinh học

6

PTN  Động vật

BM Sinh thái – Sinh học tiến hoá

8g35 – 9g10

7

PTN  Thực vật

8

PTN  Sinh môi

9

PTN  Sinh lý thực vật

BM  Sinh lý thực vật

9g10 – 9g25

10

PTN  Vi sinh

BM Vi Sinh

9g25  -  9g40

11

PTN của Trung tâm CNSH

Trường

9g40 - 9g55

12

PTN  CNSH Phân tử

Trường

9g55 - 10g20

13

PTN  BM CNSH PT - MT

BM CNSH Phân tử – Môi trường

14

PTN Sinh học động vật

BM Sinh lý học và CNSH ĐV

10g20 - 10g35

15

PTN TB gốc

Trường

10g35 - 10g50

 

Lưu ý: Mỗi phòng thí nghiệm giới thiệu trong 10 phút và 5 phút dành cho sinh viên đặt câu hỏi.

II. Đối tượng tham gia

- Sinh viên năm 2 ngành Sinh học và ngành Công nghệ Sinh học

- Sinh viên các năm khác có quan tâm

- Các thầy cô đại điện các phòng thí nghiệm

III. Thời gian – Địa điểm

7g30 ngày T7 16/06/2018 tại Hội trường B trường ĐH KHTN - cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

Các thầy cô di chuyển theo xe trường 6g30 từ cơ sở Nguyễn Văn Cừ để đến cơ sở 2 (Linh Trung, Thủ Đức)

IV. Nội dung bài trình bày (tối đa 10 phút):  

- Giới thiệu nhân sự, cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm, hướng nghiên cứu và các thành tựu của PTN, cũng như các môn học do PTN tham gia đào tạo trong năm thứ 3.

- PTN có thể tham gia đào tạo cho SV thuộc chuyên ngành nào, ngành nào?

- Yêu cầu và cách thức tuyển sinh viên vào làm việc tại các phòng thí nghiệm (ngoại khóa).

- Hình thức để SV liên hệ với PTN.

 

                                                                              BCN. Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907