UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish
CLB Học thuật SV

CLB Học thuật SV

[Cơ cấu CLBHT 2016 -2017]
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907